Najneobičnija biblioteka na svijetu

U gradu Mafra, u Portugalu, nalazi se jedna od najljepših biblioteka na svijetu. Biblioteka je smještena u palatu Mafra National Palace  koju je izgradio jedan kralj po svom zavjetu, ako mu žena podari potomstvo. Palata: U palati se nalazi i biblioteka:   Veličanstveni  pod je prekriven pločicama ružičastog, sivog i bijelog mermera. Drvene police u … [Pročitaj više …]

Perfekcionizam – okovi savršenstva!

Nedavno sam pisala o površnosti, a sada bih da se osvrnem na drugu stranu te medalje – perfekcionizam.  Najjednostavnije rečeno, to je nerealna želja za savršenstvom. A kao što je poznato, savršenstvo ne postoji, pa će perfekcionisti, iako realno zaista postižu visoke rezultate (jer sebi postavljaju visoke kriterijume i u sve ulažu puno truda i … [Pročitaj više …]

Socijalne maske

Zamislite maskembal.  Onaj u Veneciji, na primjer.  Motiv maskembala i maskiranih ljudi čest je u filmovima i literaturi, a maskembali sve više postaju dio društvenog života čak i tamo gdje ne postoji tradicija. Šta se desi sa čovjekom kad stavi masku?  Da li postaje neko drugi?  Ili mu to prerušavanje daje određenu iluziju anonimnosti koja … [Pročitaj više …]