Socijalne maske

Zamislite maskembal.  Onaj u Veneciji, na primjer.  Motiv maskembala i maskiranih ljudi čest je u filmovima i literaturi, a maskembali sve više postaju dio društvenog života čak i tamo gdje ne postoji tradicija. Šta se desi sa čovjekom kad stavi masku?  Da li postaje neko drugi?  Ili mu to prerušavanje daje određenu iluziju anonimnosti koja … [Pročitaj više …]